Tính điểm hòa vốn mở quán cafe – 5 bước chi tiết

Tính điểm hòa vốn mở quán cafe là bước cực kì quan trọng cho những chủ quán đã hoặc đang hoặc sẽ kinh doanh quán cà phê – trà sữa. Điểm hoà vốn là một trong những chỉ số quan trọng nhất mà chủ quán cần xác định trước và trong quá trình vận hành nhà hàng, quán cafe của mình. Chỉ số này cần được theo dõi, kiểm soát thường xuyên nhằm đánh giá sát nhất về khách hàng mục tiêu, việc đầu tư mặt bằng, trang thiết bị máy móc và các hoạt động kinh doanh về sau.

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giúp bạn hình dung cụ thể nhất về điểm hòa vốn F&B và cách thức để tính toán chỉ số này – Cách tính điểm hòa vốn mở quán cafe đúng cách.

1. Điểm hòa vốn là gì? Xác định và tính điểm hòa vốn mở quán cafe

Tính điểm hòa vốn mở quán cafe - Công thức và cách tính chi tiết

1.1. Khái niệm điểm hòa vốn – Tính điểm hòa vốn mở quán cafe

Điểm hòa vốn (Break Even Point) được định nghĩa là doanh số bán hàng cần thiết để nhà hàng bắt đầu có lợi nhuận. Nói cách khác, điểm hòa vốn là điểm mà tại đó doanh thu trong một giai đoạn đề ra bằng với chi phí. Điểm hòa vốn có thể dựa trên số lượng sản phẩm (đơn hàng) bán ra hoặc doanh thu thu về. Ví dụ một nhà hàng cần tháng 2.000 đơn hàng hoặc đạt doanh thu 400 triệu đồng/tháng để tháng đó thu hồi vốn.

Khái niệm tính điểm hòa vốn mở quán cafe không có sự khác biệt quá nhiều so với các mô hình kinh doanh khác. Tuy nhiên, với đặc thù ngành F&B, một mô hình thường bán ra nhiều sản phẩm với giá bán và giá vốn hàng bán (COGs) khác nhau. Điểm hoà vốn F&B thường được tính trung bình và có chấp nhận sai số.

1.2. Tác dụng của việc xác định điểm hòa vốn F&B

Việc đánh giá điểm hòa vốn F&B giúp chủ quán có một cái nhìn toàn diện về mối quan hệ của chi phí – số lượng đơn hàng bán ra – lợi nhuận, lên kế hoạch kinh doanh bài bản, dựa trên ước đoán về thời gian thu hồi vốn. Cụ thể đạt được điểm hòa vốn đảm bảo cho chủ nhà hàng:

 • Số lượng đơn hàng bán ra, doanh thu bán ra để có thể đạt điểm hòa vốn
 • Phạm vi an toàn để xây dựng được vùng lãi lỗ, từ đó có những điều chỉnh phù hợp để thúc đẩy bán hàng tốt hơn và có mang về lợi nhuận trong những năm sau khấu hao
 • Dự tính thời gian khấu hao đầu tư thô, trang thiết bị cơ sở vật chất để đảm bảo kinh doanh an toàn, hạn chế rủi ro

2. Chi phí liên quan tới điểm hoà vốn F&B – Tính điểm hòa vốn mở quán cafe đúng cách

Tính điểm hòa vốn mở quán cafe - Công thức và cách tính chi tiết

2.1. Chi phí khấu hao

a. Chi phí khấu hao là gì?

Chi phí khấu hao được định nghĩa là khoản chi phí được phân bổ cho một tài sản nhất định đến khi giá trị của tài sản bằng 0 hoặc không đáng kể. Hiểu một cách đơn giản, chi phí khấu hao là khoản tiền được trích ra từ doanh số thu về trong một khoảng thời gian nhất định nhằm đảm bảo hết thời gian khấu hao của một khoản chi (ví dụ: đầu tư thô, trang thiết bị máy móc nhà hàng), nhà hàng thu hồi vốn hoặc sẵn sàng cho việc tái đầu tư.

b. Các loại chi phí nằm trong khấu hao – Tính điểm hòa vốn mở quán cafe có thể sai sót nếu không xem kỹ

 • Đầu tư thô: là hạng mục đầu tư dành cho việc xây dựng, sửa chữa, không thể mang đi hoặc thanh lý sau khi dừng kinh doanh. Hạng mục này có chi phí đầu tư ban đầu và thời gian khấu hao lớn nhất. Vì thế khi xây dựng kế hoạch, chủ quán cần phải có sự tính toán chi tiết.
 • Máy móc trang thiết bị: là hạng mục đầu tư F&B có liên quan mật thiết tới kết cấu thực đơn. Để tối ưu khoản chi phí này, chủ nhà hàng cần phải xây dựng một thực đơn tối ưu trang thiết bị máy móc, hạn chế tình trạng một thiết bị chỉ sử dụng để chế biến một món ăn hay một đồ uống.
 • Công cụ dụng cụ: là các khoản chi cho các dụng cụ nhỏ lẻ, phục vụ cho mục đích chế biến hoặc phục vụ khách trong mô hình F&B. Các khoản chi phí này nên được tính gộp thành tổng giá trị công cụ dụng cụ để bảng tính được tinh gọn hơn.

c. Công thức tính chi phí khấu hao

Trong phạm vi kế toán, chi phí khấu hao sẽ được quyết định dựa trên nhiều phương pháp. Với ngành F&B, chủ quán thường áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng:

Chi phí khấu hao/năm = Giá trị tài sản ban đầu / Thời gian khấu hao (năm)

Ví dụ: Máy pha cà phê giá 30 triệu, thời gian khấu hao 5 năm. Mỗi năm chi phí khấu hao của máy pha cà phê là:

30 triệu / 5 năm = 6 triệu/năm

d. Lưu ý khi liệt kê chi phí tính điểm hoà vốn F&B

 • Chi phí khấu hao cần được liệt kê chi tiết từng hạng mục đầu tư ban đầu để có thể theo dõi bài bản, tránh thiếu sót.
 • Nên phân loại các chi phí khấu hao theo nhóm tài sản (đầu tư thô, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ) để dễ quản lý.
 • Cần cân nhắc kỹ lưỡng thời gian khấu hao cho từng nhóm tài sản. Thông thường, đầu tư thô sẽ có thời gian khấu hao dài nhất.

2.2. Chi phí vận hành mô hình F&B

a. Chi phí vận hành là gì?

Chi phí vận hành là những khoản chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp, bao gồm chi phí nhân công, nguyên vật liệu, dịch vụ mua ngoài, tiền thuê mặt bằng… Những chi phí này không liên quan trực tiếp tới hoạt động sản xuất ra sản phẩm.

b. Các khoản chi nằm trong chi phí vận hành mô hình F&B

 • Chi phí nhân công: lương nhân viên phục vụ, bếp, quản lý, bảo vệ…
 • Chi phí nguyên vật liệu: nguyên liệu để chế biến món ăn, đồ uống.
 • Chi phí dịch vụ mua ngoài: điện, nước, wifi…
 • Chi phí quảng cáo, tiếp thị: in ấn tờ rơi, quảng cáo trực tuyến…
 • Chi phí khác: vệ sinh, bảo dưỡng, sửa chữa…

c. Cách tính chi phí vận hành mô hình F&B – Tính điểm hòa vốn mở quán cafe quan trọng

Công thức:

Tổng chi phí vận hành tháng = Tổng chi phí nhân công + nguyên vật liệu + dịch vụ + quảng cáo, tiếp thị + chi phí khác

Lưu ý:

 • Chi phí vận hành cần được theo dõi và cập nhật thường xuyên theo từng tháng để có số liệu chính xác nhất.
 • Một số khoản chi phí có tính thời vụ cao (ví dụ quảng cáo mừng khai trương), cần lưu ý không để ảnh hưởng tới tính toán chung.
 • Nên phân loại chi tiết các khoản chi phí để dễ dàng kiểm soát.

Kết luận về tính điểm hòa vốn mở quán cafe

Tính điểm hòa vốn mở quán cafe - Công thức và cách tính chi tiết

Tính điểm hòa vốn mở quán cafe và các chi phí liên quan là những yếu tố then chốt quyết định đến sự thành công của một mô hình kinh doanh. Việc nắm rõ các khái niệm, công thức tính toán sẽ giúp chủ nhà hàng, quán cafe có được cái nhìn tổng quan để lập kế hoạch và điều chỉnh hoạt động sao cho hiệu quả nhất. Đây chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa thành công trong lĩnh vực kinh doanh F&B đầy c ### Chi tiết công thức tính điểm hòa vốn mở quán cafe

Để tính chính xác điểm hòa vốn, chủ quán cafe cần xác định được:

 • Tổng doanh thu
 • Tổng chi phí (bao gồm chi phí khấu hao và chi phí vận hành)

Công thức tính điểm hòa vốn:

Điểm hòa vốn (đơn vị: số lượng sp) = Tổng chi phí / (Giá bán trung bình – Giá vốn trung bình)

Điểm hòa vốn (đơn vị: doanh thu) = Tổng chi phí / Tỷ suất biên lợi nhuận

Trong đó:

 • Tổng chi phí = Chi phí khấu hao + Chi phí vận hành
 • Giá bán trung bình = Tổng doanh thu / Số lượng sản phẩm bán ra
 • Giá vốn trung bình = Tổng giá vốn hàng bán / Số lượng sản phẩm bán ra
 • Tỷ suất biên lợi nhuận = (Doanh thu – Giá vốn hàng bán) / Doanh thu

Ví dụ:

Quán cafe X có tổng chi phí là:

 • Chi phí khấu hao: 50 triệu/tháng
 • Chi phí vận hành:
  • Nhân công: 20 triệu/tháng
  • Nguyên liệu: 30 triệu/tháng
  • Tiền thuê mặt bằng: 10 triệu/tháng
  • Các loại chi phí khác: 5 triệu/tháng

=> Tổng chi phí vận hành: 20 + 30 + 10 + 5 = 65 triệu/tháng

=> Tổng chi phí: 50 + 65 = 115 triệu/tháng

Trong tháng cafe bán ra 200 ly, tổng doanh thu 100 triệu, tổng giá vốn 60 triệu.

 • Giá bán trung bình = 100 triệu / 200 ly = 500.000 đồng/ly
 • Giá vốn trung bình = 60 triệu / 200 ly = 300.000 đồng/ly
 • Tỷ suất biên lợi nhuận = (100 triệu – 60 triệu) / 100 triệu = 40%

Vậy:

 • Điểm hòa vốn (đơn vị sản phẩm) = 115 triệu / (500.000 – 300.000) = 230 ly
 • Điểm hòa vốn (đơn vị doanh thu) = 115 triệu / 40% = 287,5 triệu đồng

Như vậy, quán cafe cần bán ra tối thiểu 230 ly hoặc đạt doanh thu 287,5 triệu đồng mới có thể bù đắp được chi phí.

Nếu bạn đang quá bận rộn và không có thời gian để nghiên cứu và thực hiện các điều trên, hãy để Tam Long Group giúp bạn! Đội ngũ Tam Long Group có kinh nghiệm 10 năm trong việc setup trọn gói cho quán cà phê, quán trà sữa và nhà hàng khách sạn.

Gọi ngay 028 7303 6878 hoặc 0902 351 283 để hỗ trợ tư vấn nhiệt tình nhất!

Xem thêm:

Chiến lược marketing quán cà phê hiệu quả 2024-2025

Để đăng ký dịch vụ viết bài content chuẩn SEO giá rẻ tại TPHCM – Chỗ nào rẻ hơn hoàn tiền: Click vào đây

Bình luận (0 bình luận)

Bình luận đã bị đóng.

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop
   028.7303.6878