Chat với Tam Long

Nhãn đóng hộp Lồng TVP

38.000

Giá bán lẻ: 45.000 đồng
Giá 1 thùng 12 hộp: 38.000 đồng