Điều gì khiến kinh doanh cà phê luôn thất bại

Điều gì khiến kinh doanh cà phê luôn thất bại Một số người cho rằng làm kinh doanh thì yếu tố may mắn sẽ dẫn đến thành công, còn ngược lại đen đủi sẽ dẫn đến thất bại. Do đó, bạn đừng biến kinh doanh thành trò chơi may rủi. Muốn bước đến thành công…