Kinh doanh cà phê không phát triển và ngày càng giảm sút, nên tiếp tục hay từ bỏ?

Kinh doanh cà phê không phát triển và ngày càng giảm sút, nên tiếp tục hay từ bỏ?

Đánh giá sản phẩm