Có nên sử dụng máy dập nắp ly, máy ép miệng ly tự động cho quán đồ uống ?

Có nên sử dụng máy dập nắp ly, máy ép miệng ly tự động cho quán đồ uống ?

Đánh giá sản phẩm