Học pha chế trường Á Âu

Ngành pha chế hiện nay đang dần trở thành một nghề phát hot được nhiều người theo học và chọn đó làm hướng phát triển của mình. Không chỉ ở các nhà hàng cà phê Việt Nam mà các nhà hàng nước ngoài cũng đang đầu tư vốn vào Việt Nam nhằm đào tạo nguồn…