Làm sao để mở quán café chỉ với 100 triệu tiền vốn?

Làm sao để mở quán café chỉ với 100 triệu tiền vốn?

Làm sao để mở quán café chỉ với 100 triệu tiền vốn?
Đánh giá sản phẩm