Chi phí cho dịch vụ setup quán trà sữa là bao nhiêu?

Chi phí cho dịch vụ setup quán trà sữa là bao nhiêu?

Chi phí cho dịch vụ setup quán trà sữa là bao nhiêu?
Đánh giá sản phẩm